la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

La Ngonpo

Globální rozvojové vzdělávání pro školy

La Ngonpo (v ladačtině modrý průsmyk) je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12 – 16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí.  V současné době projekt probíhá za finanční podpory České rozvojové agentury (MZV ČR).

Díky metodice, kterou mohou učitelé použít, se jejich žáci seznámí s některými tématy multikulturní a globální výchovy a díky internetovému partnerství se školami v Indii, Nepálu i jinde ve světě, dostanou možnost porovnat své životy a ptát se na vše, co je zajímá.

Jedinečnost tohoto programu tkví v originální metodice, která zahrnuje podrobné plány 24 vyučovacích hodin pokrývajících 6 témat (např. krása, voda, migrace) použitelných v různých předmětech (např. v angličtině, občanské výchově, zeměpise, výtvarné výchově i v matematice), a v možnosti internetového partnerství se školami v zahraničí. 

Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha (MKC Praha).

 

UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 2397800
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.