la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

O Světové škole

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Staňte se prestižní Světovou školou!

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 69 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení na našich webových stránkách. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globláních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály).
  • Konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Předešlý text vystihuje kritéria, která jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola, a zároveň je obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu, do kterého se Člověk v tísni v uplynulých letech zapojil.

 

Pokud by vaše škola měla zájem usilovat o ocenění Světová škola, můžete počítat s tímto kompletním servisem z naší strany. Co je naopak nezbytné ze strany školy pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle, je fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři.

Svůj zájem vyjádřete koordinátorce Světové školy Anně Hubáčkové na anna.hubackova@mkc.cz. Více informací o projektu najdete zde: http://www.svetovaskola.cz

Termín pro zasílání přihlášek je vždy 15. září daného roku. Přihlášku můžete stáhnout ZDE

 

 

Světová škola v médiích

Boleslavský deník – Vlkavská školka je světová a má na to „papír“

ČRo Plus od 10:50 – Kateřina Sobotková o Světové škole a 7 nových finalistech v 10.50

Blesk.cz – Dalších 7 škol získá certifikát Světová škola za globální témata

V brněnském Dobrém ránu na ČT1 od 62:44 minuty

Na ČRo Plus – Reportáž z Evangelické akademie v Praze, jejíž studenti vymysleli projekt Špaček, kam s ním aneb S vajglem do koše. Projekt se zaměřuje na problém nedopalků, které jsou všude kolem nás. Studenti informují veřejnost, vyjednali v městské části barevné koše na nedopalky, tzv. vajgl koše.

V ostravském Dobrém ránu ČT1

Reportáž z Ostravy od 7:15 min

Reportáž z udílení titulů Světové školy: Světová škola je v Jindřichově ve Slezsku, sledujte 13:40 min

Článek na iDnes.cz: Děti ze "světové školky" chtějí hezčí svět, starají se o park i ptáky

Projekt byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Nadací Karla Janečka a Magistrátem hlavního města Praha.

Multikulturní centrum Praha jej v roce 2015 - 2017 realizuje v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV".

 

 

UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 8458
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.