la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

Přidejte se!

Hledáme nové třídy pro zapojení do projektu pro školní rok 2014/2015:

Třídy, které mají zájem se díky partnerství se třídami v různých částech světa dozvědět něco o sobě, ostatních lidech, i této planetě, mají dvě možnosti zapojení:

          1. Partnerství se školami v Indii, Nepálu nebo jinde.

          2. Samostatné hodiny podle metodického manuálu bez zapojení se do partnerské spolupráce.

 

Informace pro zájemce o výuku La Ngonpo

Mezinárodní vzdělávací projekt La Ngonpo je zaměřen na partnerství českých a zahraničních škol. Je určen jednotlivým třídám  ve věku 12 až 16 let.

Projekt vznikl jako partnerský projekt v  v Indii (Ladaku) a v České republice, od roku 2012 se jej snažíme realizovat i v jiných zemích.

Poskytujeme učitelům metodický materiál do výuky napříč předměty.  Žákům umožňuje tento webový portál komunikovat s vrstevníky z jiné části světa a prostřednictvím vyučování a interakce s vrstevníky si upevňovat vlastní názory a postoje.

Základní podmínkou účasti v projektu je aktivní zapojení žáků při vyučování. Učitel postupuje podle odborně vypracované metodiky a používá nejrůznější techniky interaktivní výuky, která žáky podporuje, aby o tématu přemýšleli a dívali se na něj z různých úhlů.

Předmět La Ngonpo není nutné vyučovat vždy ve stejné vyučovací hodině, naopak, je koncipován tak, že se má učit v různých předmětech. V tom případě je důležité a nutné, aby se několik učitelů různých předmětů domluvilo, že si výuku rozdělí.

 

Informace pro zájemce o partnerství tříd v roce 2014/2015:

 

Třídy, které mají zájem se zapojit, mají dvě možnosti:

 

 1. Partnerství se školami v Indii, Nepálu nebo pilotně v Keni

Od nového školního roku 2014/2015 se mohou do projektu zapojit další třídy z ČR i odjinud!

Kromě škol v severoindickém Ladaku můžeme od nového školního roku školám nabídnout partnerství se školami v jiných státech Indie, Nepálu a také nově v Keni.

Pokud bude zájem a nabídka, můžete být v partnerství se školami kdekoliv na světě. Partnerství může vzniknout i mezi školami z jedné země!

 

 1. Samostatné hodiny podle metodického manuálu bez zapojení se do partnerské spolupráce

Pokud vám již nebudeme moci nabídnout partnerskou třídu nebo pokud partneři přestanou z jakýchkoli důvodů komunikovat, i přesto můžete v projektu pokračovat a používat naši Databázi výstupů sesbíraných za minulé roky.

Partnerské třídy mohou pocházet prakticky odkudkoliv – třeba jen z jiného města, regionu v rámci ČR.

 

Než se rozhodnete se zapojit, promyslete si:

 • zda můžete po dohodě s ostatními učiteli na škole  věnovat výuce podle metodiky La Ngonpo 1 vyučovací hodinu týdně téměř po celý školní rok. zda jste ochoten strávit zhruba 15 minut týdně zpracováním výstupů (např. jejich nahráváním na web, kde by si je žáci mohli prohlížet) nebo tento úkol delegovat na žáky.
 • Jaké kolegy ve škole oslovíte, aby se s vámi podíleli na realizaci. Doporučujeme vám spolupracovat s dalšími učiteli a výuku aplikovat v rámci různých předmětů.
 • Je technicky možné, aby se výuka jednou měsíčně konala v počítačové učebně? Je to kvůli nahrání výstupů na web.

Jak se zapojit?

 • na webové stránce La Ngonpo vyplníte kontaktní údaje a jednoduchý dotazník o vaší škole a třídě, se kterou byste se rádi do projektu zapojili
 • obratem dostanete informaci o partnerských školách, se kterými budete moci navázat spolupráci
 • poté písemně potvrdíte Váš zájem zúčastnit se a potvrzení pošlete do naší kanceláře

Pokud se zapojíte, získáte:

 • naši podporu
 • vytištěnou metodiku
 • možnost zúčastnit se zdarma metodického školení (s akreditací MŠMT) , jak používat web a metodiku
 • kontakt na partnerskou třídu

 

UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 8291
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.