la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

Podmínky zapojení třídy

  1. Základní podmínkou účasti v projektu je aktivní zapojení žáků při vyučování. Metodika je koncipovaná tak, aby učitel byl schopen podle ní učit a není nutné kvůli tomu procházet metodickým zaškolením. Přesto MKC Praha takové školení (akreditované MŠMT) zhruba 2x ročně nabízí nebo v případě zájmu učitelů může zajistit.
  2. Během výuky podle metodiky La Ngonpo učitel podporuje žáky, aby o tématu přemýšleli a dívali se na něj z různých úhlů pohledu. Právě úsilí podívat se na věc z různých úhlů a vyslechnout si názory vrstevníků usnadní žákům pochopení vztahu mezi vyspělými západními společnostmi a rozvojovými zeměmi a také uvědomění si vlastního hodnotového žebříčku a všeho, co na něj má vliv.
  3. Zapojené třídy z obou zemí probírají stejná témata vždy ve stejném týdnu školního roku. Protože témata metodiky na sebe navazují, je nutné dodržet dohodnutý harmonogram, a počítat s tím, že výuce je třeba věnovat každý týden jednu vyučovací hodinu po dobu celkem šesti měsíců (zpravidla říjen – listopad a březen – květen).
  4. Alespoň jednou měsíčně, ale v ideálním případě každý týden, je nutné zajistit, aby měli žáci přístup k internetu (doma, ve škole, v internetové kavárně), aby mohli nahrávat své výstupy na web a mohli sledovat web La Ngonpo, co na něm zveřejnili jejich kamarádi.
  5. Učitel po každé La Ngonpo hodině zajistí, aby všechny výstupy, které mají být podle metodiky zveřejněny na webu, skutečně byly v dohodnutém termínu zveřejněny. Po proběhlé hodině se pak žáci z českých i indických škol virtuálně setkávají na internetové stránce www.la-ngonpo.org, kde si vyměňují zážitky, zkušenosti a informace o tom, co jim téma přineslo.
  6. Předmět La Ngonpo není nutné vyučovat vždy ve stejné vyučovací hodině, několik učitelů různých předmětů se může domluvit a podle potřeby si mezi sebou výuku rozdělit.
  7. Vzhledem ke komunikaci s indickou partnerskou třídou je důležité, aby učitel i žáci měli alespoň základní komunikační znalosti angličtiny.

Zajímá vás víc? Kontaktujte nás! global.edu@mkc.cz, tel. +420 721 772 056

 
UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 7237
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.