la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

Multikulturní centrum Praha

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA, Z. S. (MKC Praha) vzniklo za podpory Nadace Open Society Fund Praha na podzim roku 1999. Od svého založení přispívá k hlubšímu porozumění a posiluje respekt a toleranci mezi lidmi různého kulturního zázemí; usiluje o dodržování lidských práv a utváření rovných příležitostí pro všechny. MKC Praha má bohaté zkušenosti s realizací aktivit zaměřených na interkulturní a globální rozvojové vzdělávání. Pořádá odborné mezinárodní semináře a konference, vzdělávací kurzy pro učitele, státní správu, média či knihovníky, diskuse, interkulturní programy pro studenty i širokou veřejnost. Je provozovatelem odborného webu o migraci www.migraceonline.cz. Více též na www.mkc.cz.

 

Koordinace projektu La Ngonpo a projektu Světová škola

Ing. Anna Hubáčková, Ph.D. global.edu@mkc.cz, vystudovala Udržitelný rozvoj venkova v tropech a subtropech na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské university v Praze. Během doktorského studia pracovala na projektech "Zvýšení kvality technického vzdělávání na střední škole krále Norodoma Sihamoniho v Kambodží" a "Podpora zvyšování kvality věděcko-výzkumných, pedagogických a mezinárodních aktivit na vysokých školách v Kambodži". V MKC Praha působí od roku 2017 a je koordinátorkou projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v GRV", který je volným pokračováním projektu La Ngonpo. Za Multikulturní centrum má na starosti také koordinaci projektu Světová škola.

 

Supervize projektu

Mgr. Marek Čaněk, Ph.D. marek.canek@mkc.cz, výkonný ředitel organizace, vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě otázkám mezinárodní migrace v České republice a globálním ekonomickým, politickým a kulturním vztahům.

 

Vývoj a správa webu

Mgr. Jan Pipek, Ph.D., dlouhodobý spolupracovník MKC Praha. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Univerzitě Karlově v Praze a získal doktorát na Českém vysokém učení technickém v Praze (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská). Je autorem webu La Ngonpo a od počátku projektu v roce 2010 funguje také jako jeho správce.

UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 8206
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.