la ngonpo

Two blue heads logo
Místo setkávání

Kontaktní adresa:

Logo_mkc_cz152

Multikulturní centrum Praha, z.s.
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel:
(+420) 296 325 345

Fax:
(+420) 296 325 348

E-mail:
global.edu@mkc.cz

Four children and a blue head

Partneři projektu

 

 

NaZemi

www.NaZemi.cz

Do 31.3. 2011 pod názvem Společnost pro Fair Trade.
V projektu zodpovídá za tvorbu a evaluace metodiky.

Jedna z nejaktivnějších českých neziskových organizací pracující v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Od roku 2005 pomáhá učitelům mateřských, základních a středních škol začleňovat globální souvislosti do výuky. Vydává vzdělávací příručky, realizuje výukové programy na školách a vede metodicko-tematické semináře pro pedagogy. Současně rozvíjí pedagogické metody, které u žáků podporují kritické myšlení a myšlení v souvislostech. Rozsáhlé znalosti a zkušenost zaměstnanců a spolupracovníků NaZemi budou v projektu využity v oblasti tvorby a evaluace metodiky pro učitele.

Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

ModrýKámen.Brontosaurus.cz

ZČ HB Modrý kámen
V projektu zodpovídá za vysílání dobrovolníků do Indie.

ZČ HB Modrý kámen má 66 členů a je jedním z nejaktivnějších základních článků v Hnutí Brontosaurus. Od svého založení v roce 2000 se věnuje ochraně přírodních a kulturních památek v České republice. Pořádá tábory a víkendové akce, jejichž cílem je vybudovat u dětí a mládeže (15 až 26 let) kladný vztah k životnímu prostředí, pomoci k všeobecnému rozvoji jejich osobnosti a napomoci utváření kladných mezilidských vztahů.

Od roku 2006 rozšířil Modrý kámen své aktivity o rozvojovou pomoc v severní Indii (Džammú a Kašmír). Každoročně je vysláno cca 25 dobrovolníků, kteří po předchozí přípravě vyučují na indických školách a pomáhají při opravě buddhistických klášterů.

Fundacja Nowa Ameryka

www.Nowa-Ameryka.org

V projektu zodpovídá za tvorbu dokumentárního filmu o českých a ladackých žácích a studentech a realizaci filmových workshopů pro žáky.

Foundation Nowa Amerika byla založena v roce 2006. Jejím cílem je vytvářet nové vztahy a interkulturní projekty a orientovat se na kulturní výměnu mezi východní a západní Evropou. Organizace si cení svých znalostí o obou kulturách – má kořeny na Východě a zkušenosti ze Západu, které pomáhají efektivně rozvíjet projekty a podporují síť kontaktů.

SECMOL

www.SECMOL.org

Partnerská škola v Ladaku
Zapojení v projektu jako pilotní škola v Ladaku a připomínkování metodiky La Ngonpo.

Studentské vzdělávací a kulturní hnutí v Ladaku (SECMOL) bylo založeno v roce 1988 skupinou mladých Ladačanů s úmyslem reformovat vzdělávací systém v Ladaku. SECMOL organizuje vzdělávací aktivity pro ladackou mládež, provozuje campus pro studenty z Lehu, rozvíjí projekty na podporu solární energie a další.

Moravian Mission Welfare Society (MMWS)

Zapojení v projektu jako pilotní škola v Ladaku, tvorba a připomínkování metodiky La Ngonpo.

Nezisková organizace působící v soukromé základní škole v Lehu podporující zavádění nových metod do indického vzdělávacího systému.

 

UK flag Czech flag
Grv_150x50 Banner_metodika

Podpořili nás

Počet návštěv: 8652
 
Tyto webové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie. Za jejich obsah zcela odpovídá Multikulturní centrum Praha a nemůže být tak považován za stanovisko Evropské unie.